Gezin uit de knoop

Bij de Familiemediators hebben we het model ‘Gezin uit de knoop’ ontwikkeld.¬†Een model waarbij ouders en kinderen tegelijkertijd aan de slag gaan. Ouders met een mediator en de kinderen met een kindbehartiger. Kinderen worden op deze wijze direct betrokken bij de scheiding van hun ouders en de zorgafspraken die er gemaakt moeten worden.

Belang van kinderen centraal

Door met dit model te werken kunnen we preventief werken, escalaties voorkomen en het belang van de kinderen centraal stellen. Het model kan ook worden ingezet indien een kind te maken heeft met verschillende huizen, pleegzorg of instellingen.

Recentelijk heeft de Vereniging De Familiemediators samengewerkt met Yorneo Pleegzorg en Jeugdbescherming Noord in een pilot, die naar ieders tevredenheid is afgerond en mogelijkheden biedt voor de toekomst.

Jeugd/WMO bij gemeenten

Met ingang van 1 januari 2017 is de Vereniging De Familiemediators gecontracteerd voor Jeugd/WMO bij de gemeenten in de provincie Drenthe. Dit betekent dat u via een doorverwijzing en indicatie van CJG of Huisarts mogelijk in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit de Jeugd/WMO.

De Vereniging De Familiemediators kan ook zelf een aanvraag voor en met u indienen bij de Toegang van een gemeente. Neem voor meer informatie contact op met ons via telefoonnummer 085-4019892

Bekijk hier het model ‘Gezin uit de knoop’.