Team

Opgeleid als bedrijfseconoom en werkzaam geweest in de verkoop van ICT, heb ik omstreeks 2003 een carrièreswitch gemaakt en ben verder gegaan als mediator. Meer in het bijzonder als family-mediator.

Hiervoor heb ik uiteraard de opleidingen gevolgd voor mediator en de specialisatie naar family-mediator. Daarnaast heb ik mij verder verdiept in datgene wat de mens drijft. Dit in de vorm van opleidingen voor familie-opstellingen-begeleider en NLP (Neuro Linguistisch Programmeren). Inmiddels werk ik meer dan 10 jaar als familily-mediator.

De kennis van mijn eerdere carrière heb ik nog steeds en daarmee ben ik ook financieel goed onderlegd.

“Ieder mens en ieder kind het recht heeft om gezien en gehoord te worden”, is Marjoleins overtuiging. En als wij als volwassenen naar de kinderen luisteren en ze waarderen om wie ze zijn, leren we van elkaar.

Tijdens een scheidingsproces is zorgvuldigheid en betrokkenheid belangrijk. Marjolein werkt al meer dan 15 jaar als MfN RegisterMediator en Scheidingsbegeleider. Daarnaast is zij gespecialiseerd in communicatie (peer mediation) en coaching van kinderen, tieners en jongvolwassenen. Marjolein is gecertificeerd Kindbehartiger en KIES (Kind in Echtscheidingssituaties) coach. Ze werkt ook als Bijzonder Curator Jeugdzaken voor het Gerechtshof en Rechtbank Noord-Nederland.

Ik ben opgeleid als psycholoog en filosoof, en ik ben al bijna 20 jaar werkzaam als gedragsdeskundig mediator (MfN RegisterMediator). Eén van mijn specialisaties is die van Familie Mediator. Naast familiemediator ben ik onder andere ook werkzaam als relatiepsycholoog en als Bijzonder Curator Jeugdzaken voor de Rechtbank Noord Nederland. Ook spreek ik, in het kader van scheiding, vaak met kinderen, vanaf een jaar of 12.

Sinds 2000 ben ik BIG geregistreerd GZ-Psycholoog. Ik heb vele bijscholingen gevolgd onder andere op terrein van Transactionele Analyse, systemisch werken, Rationeel Emotieve Therapie, Zelfconfrontatie Methode, NLP en dergelijke.

Het belang van kinderen staat voor mij in een (echt)scheidingssituatie altijd voorop. Ik probeer een vechtscheiding te voorkomen. Door ouders te helpen steeds het belang van hun kinderen voor ogen te houden, hen eerlijk te informeren over de gevolgen van de scheiding voor hun kinderen en door hen te stimuleren hun gezamenlijk ouderschap op een goede manier vorm te blijven geven. Ik ben betrokken, empathisch, integer, zoek de verbinding en probeer vandaaruit oplossingen te bereiken (resultaatgericht).

Margreet TimmerMargreet Timmer: Jaren heb ik het veel passie gewerkt binnen de jeugdhulpverlening (pedagogisch medewerker, casemanager en jeugdbeschermer). Omdat ik het erg leuk vind om mijn kennis over te dragen ben ik daarna gestart met het verzorgen van trainingen vanuit mijn eigen opleidingsinstituut TIMM Consultancy.

Inmiddels heb ik de opleiding tot mediator en de specialisatie familie mediation gedaan en ben ik opgeleid tot Kindbehartiger. Als MfN Register Mediator bied ik begeleiding bij het bespreken van conflicten tussen personen of tussen personen en organisaties vanuit MMark Consultancy. Ik ben aangesloten bij de Familie mediators omdat we als team ouders en kinderen samen kunnen begeleiden tijdens de scheiding. Expertise bundelen heeft een grote meerwaarde voor de gezinnen die wij begeleiden.

Richard Loedeman is een door de overheid erkend mediator bij scheidingen. Daarnaast is hij jurist en relatietherapeut.
Richard staat ingeschreven als Rechtbankmediator, bij de Raad voor Rechtsbijstand, in het register van de Mediators Federatie Nederland (MfN) en als therapeut bij de SCHIP-aanpak bij echtscheidingen. Hij begeleidt jou, je partner en eventuele kinderen in het proces van uit elkaar gaan en scheiden. Dat dit op een persoonlijke en goede manier kan, laat hij al vele jaren zien. Richard is een zeer ervaren mediator en heeft honderden scheidingen succesvol begeleid.

Marion van Haastregt: “In de confrontatie met de ander, kom je jezelf tegen”

Iedereen kan in een conflict situatie terecht komen. Ouderschap na scheiding kan erg conflictueus verlopen Als conflicten te ver geëscaleerd zijn, werken goede bedoelingen en intenties niet meer. De strijd overheerst. Hulp inschakelen van derden om je hierbij te begeleiden is dan verstandig.

Als geaccrediteerd familie mediator werk ik met veel plezier voor “De Familie mediators”. Samen met andere professionals zoals bijv. een Kindbehartiger, helpen wij ouders de focus op het ouderschap te leggen, in plaats van op de strijd met de andere ouder.

Vanuit mijn eigen bedrijf MVHadvies begeleid ik organisaties in het omgaan met conflicten. van origine ben ik HR professional en gewend te werken met spanningen en gedoe in organisaties. Ik heb opleidingen gevolgd op het gebied van NLP, systemisch werken, Transactionele analyse en ben naast mediator en coach ook trainer, o.a. van de basisopleiding tot mediator.