Visie

Als gezinnen in de knel komen, komt het kind vaak dubbel in de knel. Problemen binnen het gezin en/of een (dreigende) scheiding kunnen voor kinderen ernstige nadelige gevolgen met zich meebrengen.

Integraal aanbod

De Vereniging Familiemediators wil een integraal aanbod bieden om kinderen en hun ouders zo goed mogelijk bij te staan in situaties van gezinsproblematiek en/of scheiding.

Kinderen hebben en houden recht op hun ouders. En wat kinderen belangrijk vinden en nodig hebben wordt nog te vaak veronachtzaamd. Onze visie is dat alle betrokkenen aandacht behoeven en dat vooral kinderen aandacht verdienen, wanneer ouders in conflict zijn.

Bundeling van disciplines bij Familiemediators

Binnen Familiemediators hebben wij daarom verschillende disciplines verenigd, waarbij één van ons de regie houdt. Wij vinden het van belang zo vroeg mogelijk betrokken te raken bij gezinnen in de knoop, om vooral ook preventief te kunnen zijn en escalatie te voorkomen. Door de bundeling van disciplines bieden wij hulp aan kind (kiescoaches, curatorschap, kindbehartiging) en aan ouders (relatiebegeleiding, conflictcoaching, bemiddeling/mediation).

In plaats van slechts een deel van de problematiek aan te pakken, bieden wij u een totaalaanbod.